Valpkullar 2013

Saga
Caddy

RLDN Saga ♥ Nord Uch, Kråkeslottets Mr. Cadillac
2013-11-01
1 tik, trf

Lapplandia's Starfire "Alice"

Bilder på Sagas och Caddys valp