Valpkullar  2020


Lycka
Nikita

Laipo's Sunlight  Dream "Lycka" ♥ Lapplandia's Odessa Nikita "Nikita"
2020-08-01
2 hanar och 2 tikar, Sobel
Lapplandia's Bring Me The Moon Alma "Emma"
Lapplandia's Bring Me The Stars "Lilly"
Lapplandia's Bring Me The Sun Ivar "Nevil"
Lapplandia's Bring Me The Sky Knut "Otto"


Bilder på Lycka och Nikita valpar


Bernie

Lapplandia's Eclipse Umbra "Ella" ♥ Benedetto Z Nové Ameriky "Bernie"
2020-04-20
4 hanar, Sobel
Lapplandia's Born To Be Wise "Hugo"
Lapplandia's Born To Be Free Gunnar "Rune"
Lapplandia's Born To Be Fast Rolf "Kait"
RLD N RLD F Lapplandia's Born To Be Happy Rune "Malte"


Bilder på Ella och Bernie valpar