Valpkullar  2020


Lycka
Nikita

Laipo's Sunlight  Dream "Lycka" ♥ Lapplandia's Odessa Nikita "Nikita"
2020-08-01
2 hanar och 2 tikar, Sobel
Lapplandia's Bring Me The Moon
Lapplandia's Bring Me The Stars
Lapplandia's Bring Me The Sun
Lapplandia's Bring Me The Sky


Bilder på Lycka och Nikita valpar


Ella
Bernie

Lapplandia's Eclipse Umbra "Ella" ♥ Benedetto Z Nové Ameriky "Bernie"
2020-04-20
4 hanar, Sobel
Lapplandia's Born To Be Wise
Lapplandia's Born To Be Free
Lapplandia's Born To Be Fast
Lapplandia's Born To Be Happy


Bilder på Ella och Bernie valpar